Lubelska Wyżyna IT

Projekt Lubelska Wyżyna IT realizowany przez Urząd Miasta Lublin jest inicjatywą mającą na celu wyeksponowanie potencjału oraz stworzenie przychylnego klimatu dla rozwoju branży IT w Lublinie, która jest obecnie najprężniej rozwijającą się gałęzią gospodarki lokalnej. Koncepcja projektu Lubelska Wyżyna IT oparta jest na zasadzie tzw. potrójnej helisy polegającej na współpracy władz publicznych, środowisk akademickich i przedstawicieli biznesu w celu podniesienia konkurencyjności każdego z podmiotów. Priorytetowym założeniem projektu jest wsparcie lokalnego zaplecza IT w Lublinie poprzez wypracowanie wzajemnych powiązań w środowiskach nauki i biznesu związanych z technologią IT i ICT. Zostanie to osiągnięte poprzez działania skierowane do mieszkańców Lublina oraz województwa lubelskiego polegające na promocji lokalnego rynku IT wśród mieszkańców i studentów, zachęceniu do studiowania informatyki aktualnych uczniów liceów i techników oraz łączenie firm z sektora IT i ICT działających w mieście z uczelniami i generowanie wzajemnych synergii.

Partner projektu LWIT         

Urząd Miasta Lublin
Wydział Strategii i Obsługi Inwestorów
plac Litewski 1, 20-080 Lublin
tel. 81 466 25 00 / faks: 81 466 25 01
e-mail: inwestorzy@lublin.eu
www.gospodarka.lublin.eu

Koordynator projektu:

Oliwia Bednarczyk
tel. 81 466 25 12
e-mail: oliwia.bednarczyk@lublin.euWschodni Klaster ICT
Biuro Klastra
Lublin, ul. Nałęczowska 30/403
www.ecict.eu

Koordynator Wschodniego Klastra ICT:

Joanna Kamińska
tel. 797 012 830
e-mail: info@klaster-ict.pl

Raport "Diagnoza potrzeb i kierunków rozwoju branży ICT w Lublinie"

Badanie jakościowe w ramach projektu Lubelska Wyżyna IT. Badanie miało na celu identyfikację głównych elementów współpracy aktorów środowiska ICT w celu wykorzystania potencjału Lubelszczyzny w zakresie ICT. Udział w badaniu wzięły osoby związane z branżą IT reprezentujące lubelskich przedsiębiorców, uczelnie wyższe, samorząd oraz organizacje pozarządowe. Raport przygotowało Biuro Badań Rynku Benefactor.

Pobierz raport →

Raport "Potencjał sektora nowoczesnych usług biznesowych oraz ICT w Lublinie"

Raport sporządzony przez Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL) w Polsce.

Pobierz raport →

Infografika

Gdzie znajdują się korzenie lubelskiej informatyki? Co wspólnego ma Dolina Krzemowa z Lublinem? Na te pytania odpowiada infografika przedstawiająca historię lokalnego sektora IT.

Zobacz infografikę →